Pro lepší paměť. Tangram.

7 důvodů pro tangram

Tangram je poměrně známý hlavolam složený ze sedmi geometrických tvarů – pěti trojúhelníků, čtverce a rovnoběžníku.

První hodnověrná zmínka pochází z 18. století, ale podle legendy vznikl už před čtyřmi tisíci lety. Prý tehdy nešikovný řemeslník rozbil dlaždici, kterou chtěl věnovat svému vladaři, na sedm kusů. Snažil se ji složit zpět, ale nedařilo se mu to a místo dlaždice mu pod rukama vznikaly nové tvary. Kdoví, jak to skutečně bylo, a kdy a za jakých okolností tangram vznikl…

Cílem hry je sestavit podle obrysů obrázek. Při skládání se musí dodržet několik pravidel:

 • vždy se musí použít všechny díly
 • díly nesmí být položené přes sebe
 • díly se musí dotýkat hranou nebo rohem
 • díly je možné libovolně převracet

Vypadá to jednoduše,  ale zas tak jednoduché to není.

Tangram si můžete vyrobit sami. Stačí když si vytisknete následující obrázek, rozstříháte a můžete začít. ( Aby Vám tangram chvíli vydržel, je vhodné si dílky zatavit do folie.)

Pro lepší paměť. Tangram

Pro lepší paměť.

Pokud máte díly připravené, můžete začít skládat. Pro první pokusy je nejlepší složit zpět čtverec ( samozřejmě bez pozorování předlohy 🙂 )

A když máte čtverec úspěšně složený, můžete pokračovat. Věřím, že těchto 40 tvarů Vám na nějakou dobu vystačí.

Pro lepší paměť. Tangram předlohy

Pro lepší paměť.

Na tangramu je sympatické nejen to, že jeho pořízení je levné ( a to i v případě, že si ho nebudete sami vyrábět, ale koupíte si ho) a skládání zábavné, ale také to, že se jedná o dobrou mezigenerační aktivitou, která má kromě hraní si několik „vedlejších efektů“:

 1. procvičuje se jemná motorika
 2. procvičuje se prostorové vnímání
 3. rozvíjí se fantazie
 4. rozvíjí se kreativní myšlení
 5. procvičuje se celkově mozek
 6. je vhodnou součástí trénování paměti u všech věkových generací
 7. je vhodnou součástí trénování paměti u lidí zdravých i nemocných včetně lidí postižených Alzheimerovou nemocí (demencí)

U nemocných lidí je potřeba vždy přizpůsobit hru jejich aktuálnímu stavu, dá se vymyslet mnoho různých variant  v případě, že běžné skládání tvarů podle předlohy je příliš těžké.  Můžete například:

Varianta 1: 

Nechat složit libovolný tvar ze všech dílů. Složený tvar pak zkusit nakreslit. Vymyslet, co tento tvar znamená – čemu se podobá?

Varianta 2: 

Složit tvar např. ze tří trojúhelníků, kdy určíte barvy trojúhelníků

Varianta 3: 

Poskládat trojúhelníky za sebou podle velikosti od nejmenšího po největší. Vymyslet, co tato řada trojúhelníků připomíná.

Pak obráceně od největšího po nejmenší a také zapojit fantazii při pojmenování.

Varianta 4: 

Ze tří trojúhelníků složit strom. Jakou má vzpomínku spojenou se stromem? (V případě vánočního stromu – vzpomínky na vánoce.)

Varianta 5: 

Brát do ruky postupně každý tvar, pojmenovat ho a říct barvu.

Jsou to jen příklady a určitě Vás napadnou další varianty hry s tangramem. Smyslem je vždy aktivizace a radost z úspěchu, stejně jako u všech cvičení v rámci trénování paměti.

Pro lepší paměť. Tangram barevný.

Pro lepší paměť.