Co má společného pavouk, rybář a volejbal

Náš mozek si někdy s našimi vzpomínkami dělá, co chce. Minulost si idealizujeme a díváme se na ni přes růžové brýle. Dávné historky přibarvujeme a dotváříme, aniž bychom si toho byli vědomí. A také zapomínáme. Naštěstí – v mnoha případech. Představte si tu hrůzu pamatovat si úplně všechno, co  se nám kdy v životě přihodilo!

Skutečně si nepotřebujeme pamatovat úplně všechno. Potřebujeme si pamatovat to, co si pamatovat chceme a vzpomenout si na to ve chvíli, kdy informace potřebujeme použít.

A přesně k  k tomu slouží mnemotechniky. Jsou to postupy, které nám pomohou uložit informace do dlouhodobé paměti a následně si je kdykoliv vybavit. O metodě loci jsem psala v článku Skrytá síla mozku.  Tato metoda je výborná v případě, kdy si potřebujeme zapamatovat nějaké položky v přesně daném pořadí.

Často si potřebujeme pamatovat různé dlouhé seznamy , ale nepotřebujeme si věci pamatovat v přesném pořadí ( třeba když se chystáme na cestu) . V takových  případech je možné použít metodu kategorizace.

Kategorizace

Tato metoda je založená na skutečnosti, že člověk je schopen si  zapamatovat dobře zhruba pět pojmů.   V případě, že si potřebujeme zapamatovat mnohonásobně větší počet, průměrný člověk bez paměťových technik ztroskotá.  S použitím kategorizace  se všichni stáváme mistry a jsme schopni si zapamatovat desítky různých položek

Kategorizace je metoda  jednoduchá a snadno uplatnitelná v běžném životě.  Její princip spočívá v tom, že si množství položek rozdělíme na menší skupiny, které obsahují maximálně 5 položek. Položky do skupiny nedáváme náhodně, ale najdeme „vzorec“- kategorii, která dané položky spojuje.

Představte si, že si potřebujete zapamatovat tyto položky:

televize, pavouk, sníh, internet, lednice, kráva,  rybář, zmrzlina, volejbal, slepice,  noviny, pes

Je to náhodný  seznam, který nedává žádný smysl, a množství  je nad hranicí snadné zapamatovatelnosti. Smysl a řád seznamu musíme dát sami.

Myslíte, že byste si vše zapamatovali lépe, kdybychom položky rozdělily do těchto skupin?

kategorie média: internet, noviny, televize

kategorie studených věcí: sníh, zmrzlina, lednice

kategorie domácí zvířata: pes, kráva, slepice

kategorie položek, kde je se vyskytuje síť: pavouk, rybář, volejbal

Zkuste je teď vyjmenovat: 

média: …………………………………………………………………………..

studené věci: …………………………………………………………………..

domácí zvířata: ………………………………………………………………. 

síť:………………………………………………………………………………….

Jak to šlo? 🙂

Můžeme si případně pomoci i vizuálně, když si představíme šanony, do kterých položky ukládáme:

A teď vyjmenujte všech 12 položek: 

1……, 2….., 3….., 4….., 5….., 6….., 7….., 8….., 9….., 10….., 11….., 12…..

Podařilo se vám to? Určitě ANO. Na tomto příkladu jsme si ukázali, jak je metoda kategorizace jednoduchá a účinná. S pomocí kategorizace je možné si zapamatovat desítky položek během krátké chvíle.

Stejně jako všechny ostatní, i mnemotechniky je potřeba procvičovat. Vraťte se zpět v článku k nadpisu kategorizace  a zkuste se zapamatovat pomocí této mnemotechniky věci na obrázku.  Nebo zkuste v dalších dnech chodit nakupovat bez lístečku. Procvičovat můžete také ve cvičeních, které pro vás připravuji,  najdete je zde.