Jana Ondráčkoví Čtení masíruje mozek

Čtení masíruje mozek

Čtení je krásná aktivita. V současném zrychlujícím se světě, kdy na nás doslova útočí informace ze všech stran,  nám může pomoci dostat se do rovnováhy.  Když si čteme, vpustíme do sebe jen takové množství informací, které chceme. Jsme sami se sebou a zároveň vstoupíme do jiného světa. Fantazie může pracovat na plné obrátky a zároveň zpomalíme. Četba je povznášející a také skvělá činnost,  kterou můžeme  procvičovat mozek, a která působí doslova jako masáž mozku.

Zajímavé je, že když čteme, nečteme každé písmeno zvlášť, ale slovo jako celek. Písmena ve slově nemusejí být napsaná ve správném pořadí a i tak je přečteme, mozek si sám uspořádá pořadí písmen. Jsme proto také schopni přečíst plynule i slova,kde nějaká písmena chybí. Zkuste si to:

Pokuste se přečíst následující texty. V textech chybí samohlásky a jsou seřazeny od nejtěžšího po nejlehčí text.

N-š-  p-m-ť  n-s  zr-z-j-, s-lh-v- př- z-p-m-t-v-n- tv-ř-, jm-n, č-s-l, f-kt-… -b-ch-m  b-l- sch-pn- s- z-p-m-t-v-t vš-, c- p-tř-b-j-m-, – v-b-v-t s- -nf-rm-c- z dl–h-d-b- p-m-t-, m-s-m- p-ch-p-t, ž- kl-č k -sp-ch- j- skr-t v -f-kt-vn- kr-tk-d-b- p-m-t-.

N-š- p-m-ť n-s zr-z-j-, s-lh-v- př- z-p-m-t-v-n- tv-ř-, jm-n, č-s-l, f-kt-… -bych-m byl- sch-pn- s- z-p-m-t-v-t vš-, c- p-tř-b-j-m-, – vyb-v-t s- -nf-rm-c- z dl–h-d-b- p-m-t-, m-s-m- p-ch-p-t, ž- kl-č k -sp-ch- j- skryt v -f-kt-vn- kr-tk-d-b- p-m-t-.

N-š- p-m-ť n-s zr-zuj-, s-lh-v- př- z-p-m-t-v-n- tv-ř-, jm-n, č-s-l, f-ktu… -bych-m byl- sch-pn- s- z-p-m-t-v-t vš-, c- p-tř-buj-m-, – vyb-v-t s- -nf-rm-c- z dl-uh-d-b- p-m-t-, mus-m- p-ch-p-t, ž- kl-č k usp-chu j- skryt v -f-kt-vn- kr-tk-d-b- p-m-t-.

N-š- p-m-ť n-s zr-zuj-, s-lh-v- př- z-p-m-tov-n- tv-ř-, jm-n, č-s-l, f-ktu… -bychom byl- schopn- s- z-p-m-tov-t vš-, co potř-buj-m-, – vyb-v-t s- -nform-c- z dlouhodob- p-m-t-, mus-m- pochop-t, ž- kl-č k usp-chu j- skryt v -f-kt-vn- kr-tkodob- p-m-t-.

N-š- p-m-ť n-s zr-zuj-, s-lh-v- při z-p-m-tov-ni tv-ři, jm-n, čis-l, f-ktu… -bychom byli schopni si z-p-m-tov-t vš-, co potř-buj-m-, – vyb-vit si inform-ci z dlouhodob- p-m-ti, musim- pochopit, ž- klič k usp-chu j- skryt v -f-ktivni kr-tkodob- p-m-ti.

N-še p-meť n-s zr-zuje, selh-v- při z-p-m-tov-ni tv-ři, jmen, čisel, f-ktu… -bychom byli schopni si z-p-m-tov-t vše, co potřebujeme, – vyb-vit si inform-ci z dlouhodobe p-meti, musime pochopit, že klič k uspechu je skryt v efektivni kr-tkodobe p-meti.

Naše paměť nás zrazuje, selhává při zapamatováni tváři, jmen, čísel, faktů… Abychom byli schopni si zapamatovat vše, co potřebujeme, a vybavit si informaci z dlouhodobé paměti, musíme pochopit, že klič k úspěchu je skryt v efektivní krátkodobé paměti.

Paměť můžeme připodobnit svalu a platí pro ni to stejné – když ji nepoužíváme, ztrácíme ji. A naopak, čím víc ji používáme, tím víc je schopná zvládnout. Proto je potřeba paměť trénovat.