Oslí můstek a paměť.

Oslí můstek a paměť

Oslí můstek je pojem, který  je známý především v souvislosti s řečníky. Je to jejich slovní záchrana ve chvíli, když potřebují přejít od jednoho tématu ke druhému, a potřebují dvě odlišná témata něčím propojit. Zajímavé je, že výraz “ oslí můstek“ je odvozený od skutečných oslích můstků – byly to mosty, po kterých byli převáděni oslové přes místa, která sami nedokázali přejít.

A jak souvisí oslí můstek s pamětí?

Někdy se oslími můstky nazývají  také mnemotechniky. Dalo by se říct, že mnemotechniky jsou můstky, které naší paměti pomohou přejít přes místa, přes která by  sama bez pomoci přejít nedokázala. Jsou to paměťové metody, s jejichž pomocí jsme schopni si zapamatovat věci, které by se nám bez nich pamatovaly těžko,  nebo bychom nebyli schopni si je zapamatovat vůbec, např. různé dlouhé seznamy pojmů, řady čísel atp.   Mnemotechniky jsou můstky mezi množstvím informací a naší pamětí. Jedna z mnemotechnik  se jmenuje akrostikum.

Akrostika

jsou pomocné věty, jejichž začáteční písmena slov začínají na písmena slov (informací), která si potřebujeme zapamatovat. Pomáhají zapamatovat si informace v předem daném pořadí a je možné si takto zapamatovat velké množství informací.

Například věta „Šetři se osle“ je akrostikum, skrývá se v něm  informace o poloměru země.

Rovníkový poloměr země měří 6378 km. Ze začátečních písmen číslic 6378  jsme vytvořili větu:

ŠE     TŘI     SE     OSLE

6         3        7       8       

Teď už si budeme lehce a bez námahy pamatovat, že rovníkový poloměr země je 6378 km.

A zde je několik dalších známých akrostik:

Barvy duhy

Barvy duhy po sobě jsou tyto: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo, fialová

Akrostikum k barvám duhy je:

Červená Opice Žrala Zelený Meloun Indickému Fakírovi

Struny na kytaře

Struny na kytaře po sobě jsou: E,  H,  G,  D,  A,  E

Akrostikum pro kytarové struny je:

Eva Hodila Granát DAtomové Elektrárny

Římské číslice

Římské číslice jsou: 1= I, 5= V, 10= X, 50= L, 100= C, 500= D, 1000= M

Akrostikum pro římské číslice  je:

Ivan Vedl Xavera Lesní Cestou DMěsta

Smetanovy opery

Smetanovy opery jsou:  Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna,

Akrostikum pro Smetanovy opery je:

Když byli Braniboři v Čechách, dala prodaná nevěsta hubičku Daliborovi za Čertovou stěnou, viděly to dvě vdovy, řekly to Libuši a bylo po tajemství. 

Akrostik je celá řada, ale nejlepší je vytvořit si svoje vlastní. To, co souvisí s naším osobním příběhem, si vždycky pamatujeme lépe než cizí asociace a informace nezabarvené vzpomínkami a emocemi. I u akrostik platí – popusťte uzdu fantazii a hrajte si. Vážných věcí kolem nás je víc než dost a je skvělé, že si můžeme hrát a zároveň dělat něco pro svoje zdraví.