Asi každý normální člověk si přeje být šťastný.  Otázku štěstí řeší lidé, co svět světem stojí. Aristoteles prý řekl, že hledání štěstí má být smyslem našeho života. Skrze pocit, že jsme šťastní, se projevuje, jestli žijeme svůj život v souladu sami se sebou a svojí duší. Dlouhodobý pocit štěstí je navigace, která nás vede k sobě. Být šťastný neznamená být trvale v euforii,  a také to neznamená, že nikdy nepřijdou překážky a těžké chvíle. Velmi pravděpodobně přijdou,  jsou zde od toho, abychom je překonali, poučili se z nich, uzdravili se, a pak pokračovali dál.

Štěstím se dnes zabývá také psychologie a na téma štěstí vychází spousta knih. Jednu z nich napsal Guy Gilbert. Je to Francouz, kněz a vychovatel delikventní mládeže. Kniha je doslova nabitá moudrými myšlenkami.

Mám ve zvyku si dávat záložky na místa, ke kterým se chci vrátit. Tato kniha by měla aspoň jednu záložku na každé stránce.

V závěru knihy je následující

souhrn doporučení pro štěstí:

 1. Žijte v přítomnosti.
 2. Užívejte si drobné radosti – pozorujte rozvíjející se květiny, vychutnejte si dortík, poslechněte zpěv ptáka.
 3. Nic nešiďte, i ty nejjednodušší a nejprostší úkoly by se měly plnit s láskou.
 4. Nežádejte nemožné.
 5. Přijímejte se takoví, jací jste, a v radosti.
 6. Buďte pokorní, mějte obdiv pro druhé.
 7. Naučte se uznat svou chybu, požádat o odpuštění.
 8. Konejte nezištně.
 9. Starejte se o druhé.
 10. Povídejte si s lidmi, zdravte je, buďte otevření a pozorní.
 11. Neustále pěstujte své přátelské vztahy.
 12. Nemějte strach z opomíjených lidí na okraji společnosti.
 13. Dělejte všechno s láskou.
 14. Buďte „napůl vážní“.
 15. Pátrejte po svých darech a nedostatcích.
 16. Pravidelně se obracejte do svého nitra a naučte se provádět změny, když je třeba.
 17. Uchovejte si úsměv a smích.
 18. Přijímejte radost z úspěchu.
 19. Vyhraďte si čas pro Boha.
 20. Uvědomujte si, co jste dostali, a dělejte to.
 21. Vychutnávejte život s člověkem, kterého milujete.
 22. Nemyslete si, že jste pupek světa.
 23. Milujte ze všech sil, ale ve vztahu si uchovejte svou nezávislost.
 24. Naslouchejte svým dětem, ale buďte důslední.
 25. Nepřestávejte si dělat plány a doufat.
 26. Buďte rádi někdy o samotě, vyhraďte si čas pro sebe.
 27. Obdivujte přírodu, je to cesta k tomu, co nás přesahuje.
 28. Buďte mírní jako holubička. Nikdo nedokáže odolat něze a dobrotě.

Mimo to, že je jsme šťastní, když jsme šťastní :-), má  míra štěstí vliv i na fungování našeho mozku. Zjednodušeně se dá říct, že šťastný mozek si pamatuje lépe, než mozek nešťastný.  Když si čteme o štěstí, už to samo nás naladí na vibrace štěstí ( = mozek si lépe pamatuje),  a tak si myslím, že bude docela snadné odpovědět na následující otázky.

Procvičte si svoji pozornost a paměť

? Kolik bylo doporučení pro štěstí?

? Které doporučení bylo na prvním místě?

? Bylo některé z doporučení pro štěstí o majetku a penězích?

? Vyskytoval se v některém z doporučení název ptáka?

? Co máme obdivovat?

? Čím se zabývá autor knihy?

? Jak máme všechno dělat?

Podařilo se vám na všechny otázky správně odpovědět? 

Pokud ano, gratuluji.  

Pokud ne, zde jsou odpovědi:

? 28

? Žijte v přítomnosti.

?  Ne

? Ano, holubička (28).

? Přírodu ( 27).

? Autor je kněz a vychovatel delikventní mládeže

?  Dělejte všechno s láskou ( 13).

Možná jste neodpověděli správně na žádnou z otázek a máte pocit, že máte špatnou paměť. Nemusí to tak být. Někdy máme pocit, že máme špatnou paměť, ale problém je  v nedostatku pozornosti, kterou věnujeme tomu, co právě děláme.  Žít v přítomnosti a koncentrovat se na přítomný okamžik ( s vědomím minulosti a zodpovědností za svoii budoucnost) je cesta ke štěstí i cesta k dobré paměti.

Pokud se špatně soustředíte, dělejte si často koncentrační cvičení a uvidíte, že se časem vaše schopnost koncentrace zlepší.

Pro lepší paměť - koncentrace.

Pro lepší paměť – koncentrace.